Spotkania

 

 


Przedszkolaki w Bibliotece

Dzień Dziecka

   

      1 czerwca 2009  r. Gminna Biblioteka Publiczna w  Siennie zorganizowała dla swoich najmłodszych czytelników zabawę w  której wzięły udział dzieci z  miejscowego przedszkola. Dla dzieci z  okazji ich święta był przygotowany słodki poczęstunek.
 

      Młodzież zaprezentowała dla swoich młodszych kolegów, wiersze polskich poetów: Juliana  Tuwima i  Jana  Brzechwy. Były również tańce i  zabawy.

      Opiekunki z przedszkola przygotowały niespodzianki dla swoich podopiecznych.

     Beata Szczeblewska
Bibliotekarz Gminnej Biblioteki
Publicznej w  Siennie

 


Mali ale mądrzy

15 maja 2009 r.
   

     Pod takim hasłem odbyło się spotkanie z  uczniami klas 0-III ze  szkół podstawowych z  Pasztowej Woli, Rzechowa-Podkońc i  Grabowca.

      Spotkanie to miało na  celu zapoznanie dzieci z  biblioteką, omówienie zasad korzystania z  niej, a  przede wszystkim pobudzenie zainteresowania książką.

      Dzieci zapoznały się z  prezentacją multimedialną „Droga książki do biblioteki”. Wysłuchały pogadanki na  temat zadań biblioteki, zasad korzystania z księgozbioru i  warunków jakie należy spełnić, aby korzystać z  jej zbiorów. Omówiono zasady poszanowania księgozbioru.

      Podkreślono różnice między biblioteką, a  księgarnią. Dzieci obejrzały wystawę prac dzieci wypożyczoną ze  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w  Starachowicach. Głośne czytanie książek dla dzieci oraz mnóstwo zagadek literackich uświetniły to  spotkanie.

 


„Zmierzyć nieuchwytne - CZAS”

  

      Pod takim hasłem w  ramach tegorocznej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w  GiPBP w  Rzeczniowie odbyło się spotkanie z  uczniami klasy I  i  II  szkoły podstawowej. Podczas spotkania czytaliśmy fragmenty książki E.  Stadtulera –„Dokąd biegnie czas”. Rozmawialiśmy w  jaki sposób człowiek dawniej mierzył czas i  co  by było gdyby nie było zegarów.
 

      Prezentacja multimedialna: „Historia zegarów” przybliżyła dzieciom jak wyglądały zegary dawniej i  na  czym polegało ich działanie, co  to  jest klepsydra i  czym mierzymy czas dzisiaj. Świetnym przerywnikiem była zabawa rytmiczna „Rozmowa zegarów” a  na  zakończenie wspólne zaśpiewaliśmy piosenkę „Pan  TIK-TAK”.

Marzena Wójcik

 


Bezpieczne dziecko
   

      Bezpieczne dziecko – to temat spotkania z  uczniami klasy III  Szkoły Podstawowej w  Rzeczniowie. Gospodarzem spotkania była Biblioteka, natomiast szczególne podziękowania należą się Pani Dorocie  Dąbrowskiej, która jest pedagogiem w  Zespole Szkół w  Rzeczniowie. Spotkanie oparte było na  tekstach książek Elżbiety  Zubrzyckiej:

· Powiedz komuś,

· Dobre i złe sekrety,

· Słup soli.

 

      Dzieci w sposób aktywny włączyły się w  temat spotkania wykonując zadania -  scenki oraz uczestnicząc w  dyskusji. Wśród uczestników wybrano również kierownika pociągu, który w  sposób bezpieczny miał za  zadanie dowieść pasażerów pociągu do  miejsca docelowego. Te  i  inne zadania zakończono wykonaniem Anioła  Stróża z  masy solnej jako, że  nad bezpieczeństwem każdego z  dzieci czuwa własny anioł, rodzice, oraz nauczyciele.

 


   
„Walentynkowe” spotkanie w  rzeczniowskiej bibliotece
Luty, 2009

     Walentynki jednym się podobają innym niekoniecznie. Niemniej sama idea Święta Zakochanych (a może kochających?) jest sympatyczna.

     W ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” spotkaliśmy się z  naszymi czytelnikami na  wspólnym czytaniu utworów poświęconych miłości. Sięgnęliśmy do  klasyki, czyli utworów Adama  Mickiewicza poprzez poezję Bolesława  Leśmiana oraz Haliny  Poświatowskiej. Głośne czytanie przeplatane było informacjami o  życiu oraz o  przeżytych miłościach tychże autorów oraz wspaniałą poezją śpiewaną w  wykonaniu Michała  Bajora i  Marka  Grechuty.
     Podsumowaniem spotkania było czytanie fragmentu książki „Con  amore” Krystyny  Berewińskiej, która jest pochwałą szczerej i  oddanej miłości, poświęcenia oraz prymatu wartości moralnych przed materialnymi. Uczestnicząca młodzież wzięła również udział w  psycho-zabawie. Mianowicie uczestnicy losowo wybrali dla  siebie karteczki z  aforyzmami, myślami o  miłości -  specjalnie przygotowanymi na tę okazję, a  następnie w  jednym zadaniu musieli powiedzieć czym dla nich jest miłość. A  odpowiedzi były naprawdę bardzo interesujące i  budujące.  

Walentynki