„Tydzień Bibliotek w powiecie lipskim” 11 maja 2009 r

„Tydzień Bibliotek w powiecie lipskim”

11 maja 2009 r

  

     Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w  Rzeczniowie była organizatorem spotkania inaugurującego działania w  Ramach Tygodnia Bibliotek w  powiecie lipskim. W  spotkaniu wzięli udział zaproszeni bibliotekarze z  powiatu lipskiego. Po  raz pierwszy nasza biblioteka przeprowadziła telemost z  Biblioteką Pedagogiczną w  Lipsku, którego celem było przybliżenie nowych technologii w  pracy biblioteki.

      Przeobrażenia bibliotek to nie tylko nowe technologie. Liczą się nadal dobre kontakty z  czytelnikiem -  zwłaszcza akcentowanie potrzeb czytelników najmłodszych. Czytanie wypierane przez Internet musi być zadaniem priorytetowym dla bibliotekarzy, rodziców i  nauczycieli. Dlatego wszystkie ogólnopolskie akcje czytelnicze proponowane ostatnio są  wykorzystywane przez biblioteki do  popularyzacji czytelnictwa. Receptę na  udaną akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” przekazała bibliotekarzom z  powiatu lipskiego pani Małgorzata  Kosel -  długoletni koordynator akcji „Cała Polska czyta dzieciom” -  bibliotekarz oddziału dla dzieci Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w  Iłży.

      Do tematu tegorocznego Tygodnia Bibliotek -  „Biblioteka to plus” nawiązywał kolejny punkt naszego spotkania, a  mianowicie nowoczesne technologie i  standardy w  codziennej pracy bibliotek. Przygotowana przez instruktora Gminnej i  Powiatowej Biblioteki Publicznej w  Rzeczniowie Marzenę Wójcik prezentacja multimedialna wprowadziła bibliotekarzy w  atmosferę pracy mediatek w  Polsce. Okazuje się, że  wiele pomysłów możemy przenieść na  grunt naszych bibliotek tym bardziej, że  jesteśmy w  przededniu pisania wniosków do  Programu Rozwoju Bibliotek oraz Programu Infrastruktura Bibliotek.

 

 

 

 

„Biblioteka i bibliotekarz w dobie nowych technologii”
  

      „Biblioteka i bibliotekarz w dobie nowych technologii” to  temat konferencji w  której braliśmy ostatnio udział na  zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej w  Lipsku.

      Z uwagą przysłuchiwaliśmy się wykładowi dr  Judyty  Perczak, który zatytułowany był „Czy w  dzisiejszej bibliotece potrzebny jest bibliotekarz”. Na  tak przewrotnie postawione pytanie mogła być tylko jedna odpowiedź. Oczywiście, że  tak konkludowała dr  Judyta  Perczak.

     Ciekawostką dla wszystkich bibliotekarzy mogą być darmowe oprogramowania, które są przydatne w  pracy bibliotekarza. Z  tym tematem zapoznał uczestników konferencji Zbigniew Trysiński. Programy takie jak Picasa do  obróbki plików graficznych, czy też inne do  obróbki filmów video mogą być wykorzystane w  nowoczesnej bibliotece.

      Jak okazuje się wszyscy jesteśmy/będziemy bibliotekarzami. Taką tezę w  swoim wykładzie postawił dr  Adam  Jachimowicz. I  udowodnił, że  faktycznie tak już jest. Czytelnicy mogą być recenzentami, polecać książki, dodawać interesujące opinie. Nowe technologie sprzyjają temu. Tak wygląda już obecnie biblioteka Web 2.

      Konferencja ta zorganizowana w ramach Tygodnia Bibliotek okazała się interesującym spotkaniem bibliotekarzy z  bibliotek publicznych, pedagogicznych i  uczelnianych.